Osakkaat

JHL-opisto, Kiljavan opisto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL, Teollisuusliitto, Työväen Sivistysliitto TSL, Työväen Akatemia

Henkilöstön kehittämiseen
erikoistunut yritys 

Myymme henkilöstön osaamisen kehittämisen palveluita, välineitä ja ratkaisuja sekä henkilöstökoulutuspalveluita. Koulutuspalveluita on tarjolla avoimena koulutustarjontana sekä asiakkaiden tilauksesta saatavana räätälöitynä palveluna. 

Tarjoamme: 

  • Osaamista
  • Asiantuntijuutta
  • Kumppanuutta

Työelämäopistojen yhteinen henkilöstökoulutusyritys

Asiakkaamme

Ensisijainen asiakaskuntamme on ammattiyhdistysliike, ammattiliitot ja työttömyyskassat sekä niiden henkilöstö. Palveluita myydään myös yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. 

Yritys toimii osakkaiden oppilaitosverkostoa hyödyntävällä tuottajamallilla. Työelämän osaamisverkosto Askel Oy on koordinaattori, joka tuotteistaa palvelumuotoilun periaatteella tuotteet, huolehtii jatkuvasta kehittämistyöstä asiakkaiden kanssa ja hankkii palvelun toteuttamisen osakkaiden muodostamalta verkostolta ja tarvittaessa muilta koulutuksen asiantuntijoilta.

Keskeinen periaate on ammattiliittojen osaamisen kehittämisen kumppanuus, jatkuva asiakaslähtöinen kehittäminen ja tarpeeseen vastaava koulutustarjonta.

Osaaminen, kokemus ja vahvuudet

Tunnemme toimintaympäristön, jaamme asiakkaiden kanssa saman arvopohjan ja puhumme samaa kieltä. Olemme askeleen aikaa edellä: seuraamme yhteiskunnan muutoksia ja tarjoamme liittojen henkilöstölle valmiuksia kohdata ja ottaa haltuun tulevia muutoksia. Kehitämme ja tarjoamme ammattiliittojen rakenteeseen ja tarpeisiin vastaavia osaamisen johtamisen ja kehittämisen työkaluja – jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää itse!

Tunnistamme ay-liikkeen henkilöstön osaamisen tilaa ja kehittymistä kokonaisuudessaan – meillä on mahdollisuus seurata ja kehittää palvelua eri liittojen kokemuksia ja tarpeita yhdistellen. Meillä on vahva pedagoginen osaaminen ja koulutuskokemus.

Tarjoamme verkostoitumismahdollisuuksia, järjestämme mm. eri tyyppisiä asiakastilaisuuksia. Osakkaiden resurssit tehokkaaseen hyötykäyttöön – yhteiseksi hyväksi, henkilöstökoulutukseen satsattu raha jää omaan liikkeeseen.

Tarjoamme henkilöstökoulutusta, jota ei muualta saa!

Toimialan ja verkostojen tuntemus

Osakkaiden kautta yrityksellä on hyvät näkymät koulutuskentällä. Asiakkaiden toimintaympäristö on tuttu ja yrityksellä on hyvät mahdollisuudet ennakoida, millaista osaamista asiakkaat tarvitsevat tulevaisuutta ajatellen.

Jatkuva yhteistyö eri asiakkaiden kanssa tuottaa tietoa osaamis- ja koulutustarpeista, jotka on peilattavissa koko toimialaan.

Osakkailla on monipuolisia verkostoja, jotka hyödyttävät yrityksen palvelutarjontaa.

Tarjoamme asiakkaillemme yhden luukun -periaatteella toimivan osaamisen kehittämisen kumppanuuden, jolloin asiakkaan ei tarvitse etsiä tarjontaa monelta eri toimijalta.

Työelämän osaamisverkosto Askel Oy

y-tunnus: 2018564-7

Verkkolaskut:
Laskutusosoite: 003720185647
Välittäjätunnus: OKOYFIHH

 

Yhteyshenkilö:

Koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo 050 464 5446, mervi.ylitalo (a) kio.fi

Logopankki