Koulutus, luennot ja webinaarit

Tarjoamme eri tavoin toteutettuja koulutuksia eri teemoista, mutta myös tilaajan tarpeiden mukaisesti rakennettuina kokonaisuuksina. Kurssit, joille voi ilmoittautua löytyvät koulutuskalenterista, mutta samoista teemoista ja lisäksi monista muista tarjoamme koulutusta ja osaamisen kehittämisen palveluita myös tilaajan toiveiden mukaisesti.

Järjestämme koulutusta lähitilaisuuksina tai eri tavoin esim. verkossa.

Työnohjaus, mentorointi ja työyhteisösovittelu

Meillä on osaamista työnohjauksesta, mentoroinnista ja työyhteisösovittelusta. Järjestämme työnohjaajakoulutusta ja verkostomme kautta löydät työnohjaajan, jonka voit tilata työyhteisöösi. Työnohjausta voidaan tehdä sekä ryhmille että yksilöllisesti. Ohjausta voidaan tehdä myös verkon välityksellä. Työnohjaus on aina useamman tapaamiskerran prosessi. 

Mentorointi on aina tavoitteellinen, kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, jossa keskeistä on henkilökohtaisuus, avoimuus, luottamus, sitoutuneisuus ja vapaaehtoisuus. Mentoriparille (mentori, aktori) voidaan sopia myös henkilökohtaista ohjausta.

Työyhteisösovittelu on tarpeen jos työyhteisössä ilmenee ikävää kitkaa tai ilmapiiriongelmia. Ulkopuolinen sovittelija tulee työyhteisöön sovittelemaan sopua, ei etsimään syyllisiä tai rankaisemaan. Työyhteisösovittelu suuntaa tulevaisuuteen ja mahdollistaa paremmin toimivan ja voivan työyhteisön.

Kehittämisprojektit

Yrityksemme on apuna, kun työyhteisössäsi tarvitaan ulkopuolista näkemystä erilaisissa muutos- ja kehittämisprosesseissa. Verkostostamme löytyy osaaja moneen erilaiseen aihepiiriin esim. kehityskeskusteluprosessien kehittämiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen, osaamiskartoituksiin, strategiaprosessien jalkauttamiseen, projektimaiseen työskentelyyn, palautteen keräämiseen, sähköisten järjestelmien käyttöönottoon, digitaitoihin jne.

Kysy rohkeasti apua!

Muut palvelut

Verkostomme kautta voit tilata esim. esittelyvideon, lehtijutun, valokuvaajan, videokuvaajan, podcastin, striimauksen tms. oman organisaatiosi esittely-, viestintä- ja markkinointitarpeisiin. 

Etsimme kuhunkin tarpeeseen parhaan mahdollisen ratkaisun.

Ota rohkeasti yhteyttä!