TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteröityjen informointi

1. Rekisterinpitäjä

Työelämän osaamisverkosto Askel Oy
Y-tunnus: 2018564-7
Kotorannantie 49
05250 Kiljava

2. Rekisterin nimi

Työelämän osaamisverkosto Askel Oy:n asiakasrekisteri

3. Yhteyshenkilö

Koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo
mervi.ylitalo@tyoaskel.fi, 0504645446

4. Rekisteröidyt

Työelämän osaamisverkosto Askel Oy:n rekisterissä on jo asiakassuhteessa olevat ja mahdolliset uudet potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat saaneet meiltä sähköpostilla tarjouksia tai muuta informaatiota.

5. Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä tietosisältö

Henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin.

Rekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työpaikka ja työnimike, laskutusosoite (jos muu kuin henkilön tiedot). Tarjoilujen järjestämiseksi kerätään myös allergia- ja ruokavaliotiedot.

Rekisterin kautta hoidetaan kurssilaisten ja opettajien välinen, opiskelua koskeva tiedon välitys. Rekisteritietoja käytetään asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja mainontaan.

6. Tietojen luovutus

Tietojen luovutus: Kurssilaisille ja opiskelijoille luovutetaan kurssin alkaessa osallistujalista, josta ilmenee osallistujien nimet. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille ruokapalveluiden tuottajille sekä alueellisten koulutusten osalta majoituksen hoitavalle hotellille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa painotalolle esitteen postitusta varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös perintätoimistolle.

Yksittäisen henkilön henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaiselle, jolla on lain tai päätöksen mukaan oikeus saada tiedot, esim. poliisi, jos asia koskee rikoksen tutkintaa. Tietoja ei myöskään luovuteta kolmansiin maihin.

7. Säännönmukaiset lähteet ja rekisteröidyn suostumus

Yritys käsittelee vain niitä tietoja, jotka asiakas on luovuttanut. Yrityksen rekisteriin kerätään vain näitä tietoja, joita hakija on itsestään antanut. Hakeutuessaan koulutukseen on henkilö antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus on peruutettavissa.  Kurssihakemuksen tiedot ovat henkilötietojen osalta pakollisia, jotta henkilö voi osallistua koulutukseen (sopimusperusta).

8. Henkilötietojen käsittely, käsittelijät ja rekisterin suojaus

Henkilötietoja käsittelevät yrityksessä koulutuspäällikkö ja taloushallinnosta vastaava.

Henkilötiedot automaattisissa rekistereissä on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnuksin, salasanoin ja palomuurein. Koulutuksen aikana paperilla olevat tiedot ovat vastuukouluttajan hallussa tai lukitussa tilassa. Koulutuksen päätyttyä manuaaliset rekisterit ja henkilötiedot, kuten todistukset, säilötään lukittuun arkistoon.

9. Henkilötietojen tarkastus, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot. Tietojen pyytäjällä on oikeus saada itseään koskevat tiedot kuukauden kuluessa pyynnöstä. Pyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tiedot, poistamaan tiedot, vastustaa toimenpiteitä ja siirrättää tiedot järjestelmästä toiseen. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttäminen: Henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia.  Opintoihin liittyviä tietoja säilytetään 10 vuotta; kirjanpitolaki, tilastolaki.

11. Kanteluviranomainen

Jokaisella rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

12. Profilointi

Työelämän osaamisverkosto Askel Oy ei suorita automaattista profilointia henkilötiedoista.