Liittojen välinen yhteistyöverkosto

Tarjoamme liittojen ja työttömyyskassojen henkilöstölle tilaisuuden tavata toisiaan ja verkostoitua. Järjestämme henkilöstöpäiviä ja yhteisiä seminaareja. Myös yön yli tapahtuvilla kursseilla on hyvää aikaa keskustella vapaamuotoisesti.

Otamme vastaan toiveita yhteisistä teemoista, joista toivotaan asiantuntija-alustusta. Alustuksen jälkeen keskustellaan teemasta yhdessä.

ETUI-kurssit

European Trade Union Institute ETUI on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n itsenäinen tutkimus- ja koulutuskeskus. ETUI järjestää vuosittain kymmeniä laadukkaita, lyhytkestoisia henkilöstökoulutuksia ajankohtaisista ay-aiheista eri puolilla Eurooppaa.

ETUI:n henkilöstökoulutusta ay-toimijoille löydät Työväen Sivistysliiton sivuilta: ETUI-kurssit

Työelämän osaamisverkosto Askel Oy tarjoaa kielikoulutusta ETUI-kursseille aikoville.

TYHY-toiminta

Kauttamme voi varata työhyvinvointipäivän, johon sisältyy sekä mielen että kehon hyvinvointiin liittyviä teemoja. Esim. erilaiset mittaukset voidaan sisällyttää päivään.

Hyvien käytäntöjen jakaminen

Tarjomme mahdollisuuden oppia toinen toisiltamme. Osakkaiden asiantuntijaverkosto ja erilaiset toimintatavat ja työkalut voivat olla hyödyksi myös muille. Esim. erilaiset toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmät, osaamisen kartoittamisen työkalut, kehittämishankkeet, tietotekniset järjestelmät yms.